Brightonbuilderfaq's website

สาระเด็ดๆ เผ็ดมันที่คุณต้องรู้

4 เคล็ดลับ การอ่านหนังสือเตรียมสอบ

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงได้พบเจอกับการสอบอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการสอบเก็บคะแนน ในระดับมัธยมศึกษา การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือแม้แต่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยมาแล้ว ก็ยังต้องเจอการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่หินกว่าตอนเรียนระดับมัธยมเยอะมาก หรือแม้กระทั่งเข้าสู่วัยทำงาน ก็ยังได้พบเจอกับการสอบแข่งขันในการเข้าทำงาน วันนี้เราเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเตรียมสอบให้ทุกคนได้ทราบกัน

1. การตั้งใจเรียน จดเลคเชอร์ และทำความเข้าใจในบทเรียน

อันดับแรกสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด ก็คือ การเข้าเรียน และการตั้งใจเรียน การที่เราจะอ่านหนังสือสอบ แต่ถ้าหากเราไม่มีความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ ก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถจดจำเนื้อหาได้มากเท่าการที่เรามีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ดังนั้น การตั้งใจเรียน จดเลคเชอร์ข้อมูลสำคัญ และหากไม่เข้าใจตรงจุใด ก็ควรถาม ซึ่งการถามในสิ่งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และไม่ควรอายที่จะถาม

2. การทบทวนบทเรียน

การหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจ และการทบทวนในแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนเป็นการสร้างบันทึกช่วยจำไปทีละเล็กละน้อย ซึ่งหากหมั่นทบทวนบทเรียน ก็จะ

ช่วยให้ไม่ต้องไปเครียดในช่วงก่อนสอบ ที่บางครั้งอาจมีการสอบหลาย ๆ วิชาในวันและเวลาใกล้ ๆ กัน ซึ่งการทบทวนบทเรียนถือเป็นการบแบ่งเบาภาระในการอ่านหนังสือก่อนสอบได้อีกด้วย

3. การอ่าน และจดสรุป

เมื่อเราทบทวนบทเรียน หรือเตรียมอ่านหนังสือหลายรอบแล้ว การทำสรุปก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้เราทราบว่าเราเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ หรือไม่ และการทำโน้ตสรุปเล็ก ๆ ก็ทำให้สะดวกต่อการพกพาไปอ่าน ไม่ว่าจะไปทำธุระที่ใด ซึ่งดีกว่าการหอบหนังสือหนัก ๆ เป็นไหน ๆ

4. วิธีการติว ถาม – ตอบกับเพื่อน

อีกนึ่งวิธีที่ได้ผล คือ การติวกับเพื่อน โดยใช้วิธีถาม-ตอบ ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวช่วย เนื่องจากการพูดและฟังก็เป็นตัวที่ทำให้เราจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อนอาจมีข้อมูลที่เราตกหล่นหรือเราไม่รู้ เพื่อนก็จะสามารถเสริมความรู้ดังกล่าวให้เรา ในทางกลับกัน หากเพื่อนไม่รู้และตกหล่นในบางส่วนเราก็สามารถเสริมข้อมูลให้เพื่อนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การจะอ่านหนังสือให้สามารถจดจำได้เต็มที่ ร่ารงกายจะต้องไม่อ่อนล้า และควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ หากร่างกายล้า สมองล้า ก็จะส่งให้ให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง และไม่สามารถจดจำได้ดีเท่าที่ควรนั่นเองYou are visitor no.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!